Pháp Luật

Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là gì?

Ngày nay, việc mang thai hộ nhân đạo phổ biến hơn. Mặc dù việc mang thai hộ là phổ biến nhưng cũng cần tuân theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là gì? Bài viết này Wiki ADS VN sẽ chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn.

1. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là gì?

Theo quy định tại Khoản 22 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện như sau:

Mang thai hộ là việc người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại, giúp mang thai hộ cho cặp vợ chồng không có khả năng mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. khả năng sinh sản bằng cách lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để làm thụ tinh trong ống nghiệm rồi tự ý cấy vào buồng tử cung của người mang thai để họ mang thai và sinh con.

2. Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

Theo quy định tại Điều 95 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định như sau:

Người đầu tiên, việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được các bên thực hiện trên cơ sở tự nguyện và bằng văn bản.

thứ haiVợ, chồng có quyền nhờ mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai, sinh con kể cả khi đã áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;
 • Vợ chồng không có con chung;
 • Nhận được lời khuyên về y tế, pháp lý và tâm lý.

thứ baNgười được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Là thân nhân cùng hàng với vợ hoặc chồng nhờ mang thai hộ;
 • Đã sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;
 • Có độ tuổi phù hợp và được tổ chức y tế có thẩm quyền chứng nhận về khả năng mang thai hộ;
 • Trường hợp người mang thai hộ đã có chồng thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;
 • Nhận được lời khuyên về y tế, pháp lý và tâm lý.

Thứ Tưmang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

3. Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là gì?

Theo quy định tại Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

Thỏa thuận về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ, chồng nhờ mang thai hộ (sau đây gọi là bên nhờ mang thai hộ) và vợ hoặc chồng của bên mang thai hộ (sau đây gọi là bên mang thai hộ) phải có các nội dung sau đây: nội dung cơ bản:

 • Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện tương ứng quy định tại Điều 95 của Luật này;
 • Cam kết thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 97 và Điều 98 của Luật này;
 • Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp tai biến sản khoa; hỗ trợ bảo đảm sức khỏe sinh sản cho bên mang thai hộ trong thời kỳ mang thai, sinh con, việc người nhờ mang thai hộ nhận con nuôi, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với trẻ em trong trường hợp chưa giao con cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền khác có liên quan và nghĩa vụ;
 • Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc hai bên vi phạm các cam kết theo thỏa thuận.

Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản và có công chứng. Trường hợp vợ, chồng của bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng của bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau thì việc ủy ​​quyền phải được lập thành văn bản và có công chứng. Việc ủy ​​quyền cho bên thứ ba không có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp thỏa thuận về việc mang thai hộ giữa người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ cùng với thỏa thuận giữa họ và cơ sở y tế thực hiện sinh bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế đó.

Trên đây là tư vấn cá nhân của Wiki ADS VN. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2021, Giấy xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân từ chuyên mục Phổ biến pháp luật của Wiki ADS VN.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button