Giáo Dục

Giải toán diều 2 bài toán: Tia số. Số trước – Số tiếp theo


Giải chi tiết, cụ thể: Tia số. Các số trước – Các số sau toán 2 tập 1 bộ sách cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hi vọng với phần hướng dẫn cụ thể và lời giải chi tiết, các em sẽ nắm bắt tốt hơn các bài học trong chương trình học mới này.

Bài giải:

Bài 1: a) Đặt các thẻ số vào vị trí thích hợp dưới mỗi dòng của tia số

b) Trả lời các câu hỏi sau:

– Số tiếp theo của số 5 là số mấy?

– Số 9 tiếp theo là số mấy?

Đáp lại:

a) Điền số

Giải toán diều 2 bài toán: Tia số. Số trước - Số tiếp theo

b) Số tiếp theo của 5 là 6

Số 9 tiếp theo là số 10.

Bài 2: một số

Giải toán diều 2 bài toán: Tia số. Số trước - Số tiếp theo

b) Trả lời các câu hỏi:

– Số đứng trước 16 là số nào?

– Số tiếp theo của 85 là số nào?

Đáp lại:

a) Điền số

Giải toán diều 2 bài toán: Tia số. Số trước - Số tiếp theo

b) Số liền trước của 16 là 15

Con số 85 tiếp theo là con số 86.

Bài 3: Con số

Giải toán diều 2 bài toán: Tia số. Số trước - Số tiếp theo

Đáp lại:

Số trước Số đã cho Số tiếp theo
5 6 7
29 30 31
67 68 69
98 99 100

Bài 4: Chọn dấu thích hợp (>, <)

Giải toán diều 2 bài toán: Tia số. Số trước - Số tiếp theo

Đáp lại:

88 < 91 92 > 90 98> 89 95 <100

Bài 5: Sắp xếp các số

Giải toán diều 2 bài toán: Tia số. Số trước - Số tiếp theo

a) Theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất

b) Theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất

Đáp lại:

a) 23; 30; 47; 69

b) 69; 47; 30; 23

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button