Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán – ĐH Kinh Tế TP. HCM

Anh Dũng SEO.net trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn sách này Giáo trình Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán họchỗ trợ các kiến ​​thức về xác suất biến cố và công thức xác suất, đại lượng tình cờ và cung ứng xác suất, 1 số quy luật chung của cung ứng xác suất, đại lượng tình cờ 2 chiều – hàm lượng tình cờ, hàm lượng tình cờ và quy luật số mập, … mời các bạn cùng tham khảo !

Giáo trình Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học

chỉnh sửa: Topaz

Doanh nghiệp xuất bản: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung khóa học

Chương 1: Xác suất của Sự kiện và Công thức Xác suất

Chương 2: Các đại lượng tình cờ và cung ứng xác suất

Chương 3: 1 số luật lệ chung cho cung ứng xác suất

Chương 4: Đại lượng tình cờ 2 chiều – Chức năng của đại lượng tình cờ

Chương 5: Hàm của đại lượng tình cờ và quy luật số mập

Chương 6: Mẫu tình cờ

Chương 7: Ước lượng số lượng các đặc điểm dân số

Chương 8: Kiểm tra giả thuyết thống kê

Chi tiết xem trực tuyến hoặc tải sách về máy để tham khảo nhé!

.


Thông tin thêm

Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán – ĐH Kinh Tế TP. HCM

#Giáo #trình #Lý #thuyết #xác #suất #và #thống #kê #toán #ĐH #Kinh #Tế #HCM

Anh Dũng SEO.net xin giới thiệu tới các bạn cuốn Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, nhằm hỗ trợ những tri thức về xác suất của biến cố và công thức tính xác suất, đại lượng tình cờ và cung ứng xác suất, 1 số quy luật cung ứng xác suất thông dụng, đại lượng tình cờ 2 chiều – Hàm của các đại lượng tình cờ, hàm của các đại lượng tình cờ và luật số mập,…Mời các bạn cùng tham khảo!

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

 

Chủ biên: Hoàng Ngọc Nhậm

Nhà xuất bản: Kinh tế TP Hồ Chí Minh
 

 

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH

Chương I: Xác suất của biến cố và công thức tính xác suất

Chương II:  Đại lượng tình cờ và cung ứng xác suất

Chương III: 1 số quy luật cung ứng xác suất thông dụng

Chương IV: Đại lượng tình cờ 2 chiều – Hàm của các đại lượng tình cờ

Chương V: Hàm của các đại lượng tình cờ và luật số mập

Chương VI:  Mẫu tình cờ

Chương VII: Ước tính các số đặc biệt của toàn cục

Chương VIII: Kiểm định giả định thống kê

Để xem cụ thể các bạn có thể xem trực tuyến hoặc tải sách về máy tính để tham khảo nhé!

Đề cương bài tập Xác suất thống kê – ĐH Bách Khoa Hà Nội

3907

Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán – NXB Thống kê

1651

Giáo trình Đại số tuyến tính (Lý thuyết và bài tập)

7038

Ebook bài tập Đại số tuyến tính

2052

Ebook Bài tập Đại số tuyến tính với Mathematica

808

#Giáo #trình #Lý #thuyết #xác #suất #và #thống #kê #toán #ĐH #Kinh #Tế #HCM

Anh Dũng SEO.net xin giới thiệu tới các bạn cuốn Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, nhằm hỗ trợ những tri thức về xác suất của biến cố và công thức tính xác suất, đại lượng tình cờ và cung ứng xác suất, 1 số quy luật cung ứng xác suất thông dụng, đại lượng tình cờ 2 chiều – Hàm của các đại lượng tình cờ, hàm của các đại lượng tình cờ và luật số mập,…Mời các bạn cùng tham khảo!

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

 

Chủ biên: Hoàng Ngọc Nhậm

Nhà xuất bản: Kinh tế TP Hồ Chí Minh
 

 

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH

Chương I: Xác suất của biến cố và công thức tính xác suất

Chương II:  Đại lượng tình cờ và cung ứng xác suất

Chương III: 1 số quy luật cung ứng xác suất thông dụng

Chương IV: Đại lượng tình cờ 2 chiều – Hàm của các đại lượng tình cờ

Chương V: Hàm của các đại lượng tình cờ và luật số mập

Chương VI:  Mẫu tình cờ

Chương VII: Ước tính các số đặc biệt của toàn cục

Chương VIII: Kiểm định giả định thống kê

Để xem cụ thể các bạn có thể xem trực tuyến hoặc tải sách về máy tính để tham khảo nhé!

Đề cương bài tập Xác suất thống kê – ĐH Bách Khoa Hà Nội

3907

Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán – NXB Thống kê

1651

Giáo trình Đại số tuyến tính (Lý thuyết và bài tập)

7038

Ebook bài tập Đại số tuyến tính

2052

Ebook Bài tập Đại số tuyến tính với Mathematica

808


  • Tổng hợp: Anh Dũng SEO
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/giao-trinh-ly-thuyet-xac-suat-va-thong-ke-toan-dh-kinh-te-tp-hcm-doc5326.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button