Pháp Luật

Luật Điều ước quốc tế 2020 số 70/2020 / QH14

Luật thỏa thuận quốc tế mới nhất

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội ban hành Luật Điều ước quốc tế số 70/2020 / QH14.

Cụ thể, Luật Điều ước quốc tế mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm các thỏa thuận nhân danh Nhà nước và Chính phủ nên Luật đã bổ sung một điều khoản quy định bản chất của điều ước quốc tế để phân biệt với điều ước quốc tế. và với các hợp đồng và thỏa thuận về giao dịch dân sự, kinh tế, tài chính và đầu tư.

Đồng thời, Luật bổ sung chương mới quy định trình tự, thủ tục rút gọn với các tiêu chí, điều kiện cụ thể áp dụng trong trường hợp cần xử lý gấp do yêu cầu chính trị, đối ngoại, cứu nạn, cứu hộ. hỗ trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Luật quy định hai hình thức rút gọn gồm rút ngắn quy trình và rút ngắn thời hạn, hồ sơ.

Ngoài ra, Luật bổ sung một số quy định về thủ tục ký kết điều ước quốc tế nhân danh nhiều cơ quan, tổ chức; các thỏa thuận quốc tế liên quan đến quốc phòng, an ninh và đầu tư yêu cầu các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến ​​của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với nhóm đối tượng quốc tế này. các thỏa thuận.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Luật này hủy bỏ hiệu lực của Pháp lệnh ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế năm 2007.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Quản trị này được Wiki ADS VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button