Lưu Trữ

Mẫu thống kê đội ngũ Đảng viên mới nhất

Biểu số 3-BTCTW: Báo cáo đội ngũ Đảng viên

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thống kê đội ngũ Đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu thống kê đội ngũ Đảng viên là biểu mẫu được lập ra để báo cáo thống kê số lượng Đảng viên trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo. Nhằm phân tích đội ngũ Đảng viên theo các tiêu chí như tuổi đời, thời gian kết nạp Đảng, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 3296-CV/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu thống kê đội ngũ Đảng viên mới nhất

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button