102 Biểu MẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Thông tư số 84/2008/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh)
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Kỳ tính thuế: Năm: …………………

[02] Họ và tên người đại diện cho nhóm kinh doanh:…………….…………………………………………………………………………………………………………

[03] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[04] Địa chỉ :..………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..

[05] Điện thoại: …………………………………….. [06] Fax: …………………………….…………….. [07] Email: ………………………………………………………… .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button