Pháp Luật

Nghị định 142/2020 / NĐ-CP tiến hành công việc bức xạ và cung cấp dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Nghị định số 142 2020 / NĐ-CP

Nghị định 142/2020 / NĐ-CP của Chính phủ quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Ngày 09/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 142/2020 / NĐ-CP quy định việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân có chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng nếu tự xử lý, lưu giữ phải có giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ đã qua sử dụng.

Trường hợp tiếp nhận nguồn phóng xạ, thiết bị có gắn nguồn phóng xạ nhưng chưa nộp hồ sơ xin cấp phép sử dụng, cấp phép hoạt động hoặc chưa chuyển giao, chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày thì cơ sở tiếp nhận phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ. .

Nghị định cũng quy định, trước khi chấm dứt hoạt động, cơ sở chiếu xạ công nghiệp có sử dụng nguồn phóng xạ; cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ; Cơ sở bức xạ khác phát sinh chất thải phóng xạ trong quá trình thực hiện công việc bức xạ phải có Giấy phép chấm dứt hoạt động của cơ sở bức xạ.

Các công việc liên quan đến việc sử dụng hàng tiêu dùng được chiếu xạ hoặc phóng xạ không yêu cầu Giấy phép Lao động Bức xạ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công nghệ này do Wiki ADS VN cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button