Pháp Luật

Quyết định 4946 / QĐ-BYT 2020 về sàng lọc, can thiệp giảm tác hại của người có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do uống rượu, bia

Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do uống rượu bia

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4946 / QĐ-BYT 2020 về tài liệu “Hướng dẫn khám sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do uống rượu, bia tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng”.

Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn khám sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do uống rượu, bia tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng”.

Tài liệu “Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng” được áp dụng tại cộng đồng, cơ sở chăm sóc. y tế ban đầu và các cơ sở y tế khác có liên quan trong cả nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng xem tệp PDF hoặc tệp Tải xuống.

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế này do Wiki ADS VN cập nhật và phát hành, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button