Văn Học

Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa

Nếu các em đang gặp khó khăn trong việc ghi nhớ kiến thức của bài Tiếng gà trưa thì bài Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa dưới đây chính là tài liệu học tập mà các em không nên bỏ qua.

Dựa trên nội dung cũng như những đặc sắc của bài thơ Tiếng gà trưa, Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa dưới đây đã khái quát một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất những đơn vị kiến thức quan trọng của bài học dưới hình thức sơ đồ. Các em có thể kết hợp việc Phân tích trên lớp và học theo sơ đồ tư duy để có vốn kiến thức vững chắc nhất.

1. Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa, mẫu 1

Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa - Mẫu 1
Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa – Mẫu 1

2. Sơ đồ tư duy bài Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh, mẫu 2

Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa - Mẫu 2
Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa – Mẫu 2

Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa – Mẫu 3

Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa - Mẫu 3
Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa – Mẫu 3

Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa – Mẫu 4

Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa - Mẫu 4
Sơ đồ tư duy Tiếng gà trưa – Mẫu 4

Tổng hợp: anhdungseo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button