Thuật ngữ địa lý Bắc Cực

 • WikiĐêm trắng

  Đêm trắng

  Đêm trắng hay bạch dạ là những ngày với khoảng thời gian ban đêm (tại địa phương) có độ chiếu…

  Read More »
 • WikiĐài nguyên

  Đài nguyên

  Bản đồ đài nguyên Bắc Cực Trong địa lý tự nhiên, đài nguyên, nguyên đài, đai nguyền, lãnh nguyên hay…

  Read More »
 • WikiCực quang

  Cực quang

  “Bắc cực quang” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Bắc cực quang (định hướng). Hình…

  Read More »
 • WikiXoáy cực

  Xoáy cực

  Xoáy cực tại Bắc CựcXoáy cực điển hình, tháng 11 năm 2013.Xoáy cực yếu, 5 tháng 1 năm 2014. Low…

  Read More »
Back to top button