Thuế – Lệ phí – Kinh phí

 • Thông tư 90/2019/TT-BTC

  Ngày 31/12/2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 90/2019/TT-BTC. Thông tư sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy…

  Read More »
 • Thông tư 01/2020/TT-BTC

  Từ ngày 20/02/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 03/01/2020 chính thức có hiệu…

  Read More »
 • Quyết định 155/QĐ-BTC

  Vừa qua vào ngày 07/02/2020, Bộ Tài chính đã đưa ra Quyết định 155/QĐ-BTC về Danh mục các mặt hàng…

  Read More »
 • Thông tư 02/2020/TT-BCT

  Ngày 22/01/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu…

  Read More »
 • Thông tư 92/2019/TT-BTC

  Về việc sửa đổi Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài và người…

  Read More »
 • Thông tư 05/2020/TT-BTC

  Vào ngày 20/01/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTC về việc Sửa đổi Thông tư về khung…

  Read More »
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP

  Vào ngày 24/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị…

  Read More »
 • Công văn 442/TCT-CS

  Công văn 442/TCT-CS về việc tiền sử dụng đất, đã được Tổng cục Thuế ban hành vào ngày 07/02/2020. Văn…

  Read More »
 • Thông tư 11/2020/TT-BTC

  Thông tư 11/2020/TT-BTC về việc Sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC về phí trong lĩnh vực y tế, đã được Bộ…

  Read More »
 • Chỉ thị 03/CT-BTC

  Hôm nay, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Chỉ thị…

  Read More »
Back to top button