Wiki

Thể loại:Hoan lạc

Hoan lạc hay vui thú, chỉ 1 cảm giác hài lòng tột cùng của con người.

Related Articles

Bài viết chính của thể loại này là Hoan lạc.

—end—

Back to top button