Biển Số Xe Yên Bái

Biển Số Xe Yên Bái
Biển Số Xe Yên Bái

Biển Số Xe Yên Bái


Tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Chi tiết ký hiệu biển số xe máy của thành phố Yên Bái, các huyện thuộc tỉnh Yên Bái hiện nay:

  • Biển số xe thành phố Yên Bái: 21B1/B2.
  • Biển số xe huyện Lục Yên: 21C1.
  • Biển số xe huyện Yên Bình: 21D1.
  • Biển số xe huyện Trấn Yên: 21F1.
  • Biển số xe thị xã Nghĩa Lộ: 21K1.
  • Biển số xe huyện Mù Cang Chải: 21G1.
  • Biển số xe huyện Trạm Tấu: 21K1.
  • Biển số xe huyện Văn Chấn: 21H1.
  • Biển số xe huyện Văn Yên: 21E1.

Ký hiệu biển số xe ô tô ở tỉnh Yên Bái bao gồm: 21A, 21B, 21C, 21D, 21LD, 21R, 21KT.

Tham khảo thêm chi tiết biển số xe các tỉnh thành khác bên dưới

[table id=2 /]

Câu hỏi liên quan


1. Biển số xe 21 ở tỉnh nào?

Câu trả lời: Tỉnh Yên Bái

2. Biển số xe tỉnh Yên Bái số mấy?

Câu trả lời: 21

Tổng hợp: anhdungseo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button