Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 15

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 là tài liệu hữu ích mà Dữ liệu lớn muốn giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 12 tham khảo.

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 15 tuyển tập 25 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Qua đó giúp các em củng cố lại kiến ​​thức lịch sử để đạt kết quả cao trong kì thi thử THPT Quốc gia năm 2022 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 15 Có đáp án

Câu hỏi 1. Năm 1936, ở châu Âu, Mặt trận Nhân dân thắng cử vào Quốc hội và lên nắm quyền ở nước này:

A. Đức.

B. Pháp.

Nước dùng.

D. Tây Ban Nha.

Câu trả lời: TẨY

Giải thích: Năm 1936, ở châu Âu, Mặt trận nhân dân thắng cử vào Nghị viện và lên cầm quyền ở Pháp.

Câu 2. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (1935) xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là:

A. chống chủ nghĩa đế quốc.

B. chống chủ nghĩa thực dân.

C. chống chủ nghĩa phát xít.

D. chống chế độ phản động thuộc địa.

Câu trả lời:

Giải thích: Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (1935) xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là chống chủ nghĩa phát xít.

Câu 3. Năm 1937, ai giữ chức Toàn quyền Đông Dương?

A. Do Cu

B. De Golf

C. Leon Blum

D. Brevi

Câu trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích: Năm 1937, Brevier giữ chức Toàn quyền Đông Dương

Câu 4. Tình hình nông nghiệp Việt Nam sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?

A. Giá cả nông sản giảm mạnh, ruộng đất bị bỏ hoang.

B. Chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây công nghiệp.

C. Tư bản Pháp đẩy mạnh hoạt động chiếm đất của nông dân, 2/3 số nông dân không có đất canh tác hoặc chỉ có một ít ruộng.

D. Diện tích trồng cây cao su tăng nhanh, gấp 10 lần so với trước khủng hoảng.

Câu trả lời:

Giải thích: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933, tư bản Pháp đẩy mạnh hoạt động chiếm đất của nông dân, 2/3 số nông dân không có đất canh tác hoặc chỉ có một ít ruộng.

Câu hỏi 5. Nội dung nào phản ánh chính xác tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 1936-1939?

A. Nền kinh tế vẫn trì trệ, công nghiệp gần như tê liệt.

B. Công thương nghiệp phát triển nhanh chóng.

C. Từng bước phục hồi và phát triển so với giai đoạn trước.

D. Kinh tế phát triển, có tính độc lập cao, kỹ thuật ngày càng được cải tiến.

Câu trả lời:

Giải thích: Giai đoạn 1936 – 1939 là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam từng bước phục hồi và phát triển so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn bị lệ thuộc vào kinh tế Pháp.

Câu 6. Nội dung nào phản ánh chính xác tình hình giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm 1936-1939?

A. Mức lương thấp, nguy cơ thất nghiệp,

B. Bị tô cao, thuế nặng, đời sống rất bấp bênh.

C. Tư bản Pháp tìm mọi cách đàn áp, cản trở mọi hoạt động kinh doanh.

D. Thuế nặng, giá cả sinh hoạt cao.

Câu trả lời: MỘT

Giải thích: Trong những năm 1936-1939, công nhân Việt Nam bị trả lương thấp và thất nghiệp bị đe dọa.

Câu 7. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là

A. đòi tự do, dân sinh, dân chủ, lương thực và hòa bình.

B. chống chiến tranh phát xít và đế quốc.

C. chống đế quốc và chống phong kiến.

D. chống lại chế độ phản động thuộc địa và tay sai của chúng.

Câu trả lời:

Giải thích: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là chống đế quốc, chống phong kiến.

Câu 8. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) ở đâu và do ai chủ trì?

A. Thượng Hải (Trung Quốc), Hà Huy Tập.

B. Hồng Kông (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc.

C. Ma Cao (Trung Quốc), Nguyễn Văn Cừ.

D. Thượng Hải (Trung Quốc), Lê Hồng Phong.

Câu trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) họp tại Thượng Hải (Trung Quốc) do Lê Hồng Phong chủ trì.

Câu 9. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương.

B. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

C. Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

Câu trả lời:

Giải thích: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936 chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân thống nhất chống đế quốc.

Câu 10. Trong phong trào Đông Dương Đại hội (1936), Đảng ta đã sử dụng hình thức đấu tranh nào?

A. Công khai, hợp pháp.

B. Bất hợp pháp.

C. Mua bán công khai, hợp pháp.

D. Công khai, bất hợp pháp.

Câu trả lời: MỘT

Giải thích: Trong phong trào Đông Dương đại hội (1936), Đảng ta đã sử dụng hình thức đấu tranh công khai và hợp pháp.

Câu 11. Phong trào Đông Dương Đại hội (1936) bắt đầu ở khu vực nào?

A. Bắc Kỳ.

B. Trung Kỳ.

C. Nam Kỳ.

D. Trung Bộ và Nam Bộ.

Câu trả lời:

Giải thích: Phong trào Đông Dương Đại hội (1936) bắt đầu ở Nam Kỳ.

Câu 12. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3-1938 quyết định thành lập mặt trận nào sau đây?

A. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương.

C. Mặt trận Việt Minh.

D. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Câu trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3-1938 quyết định thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Câu 13. Mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng 1936-1939 là:

A. chống đế quốc, đòi độc lập dân tộc.

B. đòi tự do, dân sinh, dân chủ, lương thực, hoà bình.

C. chống phong kiến ​​tay sai.

D. đòi quyền tự chủ cho Đông Dương.

Câu trả lời: TẨY

Giải thích: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936 xác định mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng 1936-1939 là đòi tự do, dân sinh, dân chủ, lương thực và hòa bình. .

Câu 14. Tên gọi Mặt trận dân chủ Đông Dương được hình thành khi nào?

A. Tháng 7 năm 1936.

B. Tháng 3-1938.

C. Tháng 3-1936.

D. Tháng 7-1938.

Câu trả lời: TẨY

Giải thích: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3-1938 quyết định đổi Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương thành Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Câu 15. Trong phong trào Đông Dương Đại hội (1936), Đảng đã tổ chức họp dân và ban hành

A. yêu sách.

B. tình nguyện.

C. bản tuyên ngôn.

D. tố cáo.

Câu trả lời: TẨY

Giải thích: Trong phong trào Đông Dương Đại hội (1936), Đảng đã tổ chức họp dân và ra “dân nguyện” cử phái đoàn đi điều tra tình hình Đông Dương.

Câu 16. Năm 1937, Chính phủ Pháp cử ai sang điều tra tình hình Đông Dương?

A. Vòm Pol. B. Brevie. C. Chúa ơi. D. Mellin.

Câu trả lời:

Giải thích: Năm 1937, Chính phủ Pháp cử Goda sang điều tra tình hình Đông Dương.

Câu 17. Sự khác nhau giữa lực lượng tham gia phong trào cách mạng 1936-1939 và phong trào cách mạng 1930-1931?

A. Lực lượng tham gia phong trào 1936-1939 là công nhân, nông dân, binh lính, còn phong trào 1930-1931 chủ yếu là công nhân.

B. Lực lượng tham gia phong trào 1936-1939 là công nhân và tiểu tư sản, còn phong trào 1930-1931 chủ yếu là nông dân.

C. Lực lượng tham gia phong trào 1936-1939 là công nhân, nông dân, học sinh ở các thành phố lớn, còn phong trào 1930-1931 chủ yếu là công nhân.

D. Lực lượng tham gia phong trào 1936-1939 là đông đảo quần chúng nhân dân lao động, tiểu tư sản, trí thức, … còn phong trào 1930-1931 chủ yếu gồm công nhân và nông dân.

Câu trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích: Lực lượng tham gia phong trào 1936-1939 là đông đảo quần chúng nhân dân lao động, tiểu tư sản, trí thức, … còn phong trào 1930-1931 chủ yếu là công nhân và nông dân.

Câu 18. Hình thức đấu tranh nào sau đây? Không xuất hiện trong phong trào cách mạng 1936-1939 ở Việt Nam?

A. Đấu tranh nghị trường.

B. Báo chí đấu tranh.

C. Đấu tranh vũ trang giành chính quyền.

D. Đấu tranh cho tự do, dân chủ.

Câu trả lời:

Giải thích: Cuộc đấu tranh vũ trang giành chính quyền không xuất hiện trong phong trào cách mạng Việt Nam 1936-1939.

Câu 19. Trong những năm 1937-1939, ta đã giành được thắng lợi trong các cuộc vận động bầu cử nào?

A. Cuộc bầu cử vào Viện dân biểu Trung Kỳ, Viện dân biểu Nam Kỳ, Hội đồng hương Nam Kỳ.

B. Cuộc bầu cử vào Viện dân biểu Bắc Mĩ, Viện dân biểu Trung ương, Hội đồng khoa học kinh tế Đông Dương.

C. Cuộc bầu cử Viện dân biểu Nam Kỳ, Hội đồng kinh tế vật chất Đông Dương.

D. Cuộc bầu cử Viện dân biểu Nam kỳ, Viện dân biểu Bắc Kỳ, Viện dân biểu Trung Kỳ.

Câu trả lời: TẨY

Giải thích: Trong những năm 1937 – 1939, ta đã thắng cử vào Hạ viện Bắc Mỹ, Hạ nghị viện của Hội đồng Khoa học và Kinh tế Đông Dương.

Câu 20. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở các nước sau:

A. Đức, Pháp, Nhật Bản.

B. Đức, Tây Ban Nha, Ý.

C. Đức, Ý, Nhật Bản.

D. Đức, Áo-Hung.

Câu trả lời:

Giải thích: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

Câu 21. Chủ nghĩa phát xít có những đặc điểm gì phân biệt với chủ nghĩa tư bản?

A. Độc tài nhất, tàn bạo nhất, sô vanh nhất.

B. Bạo lực bóc lột người lao động.

C. Là đế quốc nhất trong số các nhà tư bản tài chính.

D. Đáp án A và C đúng.

Câu trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích: Chủ nghĩa phát xít là chế độ độc tài của những phần tử phản động, hiếu chiến nhất của tư bản tài chính.

Câu 22. Đại hội đại biểu Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp khi nào? ở đâu?

A. Tháng 6-1934 tại Ma Cao (Trung Quốc).

B. Tháng 7-1935 tại Mátxcơva (Liên Xô).

C. Tháng 3-1935 tại Ma Cao (Trung Quốc).

D. Tháng 7-1935 ở Ianta (Liên Xô).

Câu trả lời: TẨY

Giải thích: Đại hội đại biểu Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào tháng 7 năm 1935 tại Mátxcơva (Liên Xô).

Câu 23. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là

A. chủ nghĩa đế quốc, thực dân.

B. chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.

C. Chủ nghĩa phát xít.

D. phân biệt chủng tộc.

Câu trả lời:

Giải thích: Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít.

Câu 24. Tại Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản, ai dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương đi dự Đại hội?

A. Nguyễn Ái Quốc.

B. Nguyễn Đức Cảnh.

C. Nguyễn Văn Cừ.

D. Lê Hồng Phong.

Câu trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích: Tại Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn đầu đã tham dự Đại hội.

Câu 25. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình thế giới những năm 30 của thế kỉ XX?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

B. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện ở một số nước.

C. Các nước phát xít ráo riết chạy đua vũ trang.

D. Chính phủ Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.

Câu trả lời: MỘT

Giải thích: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945 nên không phản ánh đúng tình hình thế giới những năm 30 của thế kỉ XX.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button