Wiki

Việt Nam nằm trong danh sách 50 quốc gia có tốc độ 4G / LTE nhanh hơn Wi-Fi

Trong suy nghĩ của nhiều người, Wi-Fi nhường như có tốc độ nhanh hơn và tốt hơn so với dữ liệu di động. Nhưng nghiên cứu mới đây của OpenSignal lại cho thấy, có tới 30 quốc gia trên thế giới có tốc độ tải dữ liệu di động trung bình nhanh hơn Wi-Fi.

Hầu hết các quốc gia thuộc nhóm này thuộc châu Âu, Trung Á, Châu Phi và Nam Mỹ. Đứng đầu là Úc với tốc độ dữ liệu di động (13Mbps) nhanh hơn tốc độ Wi-Fi. Ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có Myanmar (9.6Mbps) và Đài Loan (1.6Mbps) lọt vào nhóm này. Ngay cả các nước phát triển như Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông và Mỹ đều không nằm trong danh sách này.

 30 quốc gia trên thế giới có tốc độ tải dữ liệu di động trung bình nhanh hơn Wi-Fi
Nguồn hình ảnh: OpenSignal.

Khi tách riêng danh sách các quốc gia có tốc độ 4G / LTE nhanh hơn Wi-Fi thay vì chỉ tổng hợp dữ liệu di động, OpenSignal cho biết kết quả đáng kinh ngạc hơn nhiều. Có tới 50 quốc gia có tốc độ 4G / LTE nhanh hơn so với tốc độ Wi-Fi, ở khu vực Đông Nam Á có Việt Nam (2,9Mbps) và Philippines (2Mbps) cũng nằm trong danh sách này. Lebanon là quốc gia có tốc độ 4G / LTE nhanh nhất, đạt 25MBps nhanh hơn nhiều so với tốc độ Wi-Fi.

50 quốc gia có tốc độ 4G / LTE nhanh hơn so với tốc độ Wi-Fi
Nguồn hình ảnh: OpenSignal.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button